-Дидактичке иновације у предшколству;

-Основе програма „Године узлета“;

-Високи представници и актуелности у предшколском васпитању и образовању;

-Безбедност и иновације у едукацији; -Упутства Предшколским установама за учешће на ликовном конкурсу на Њујоршкој конференцији-јануар 2023.год NYC.