Јавне набавке

ЈНМВ број 1/2022 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА

01 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022. ГОДИНИ

ЈНМВ број 1/2020 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА

01 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈН бр.1/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.1/2020
03 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН бр.1/2020

ЈНМВ број 1/2019 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА

01 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈН бр.1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.1/2019
03 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН бр.1/2019

ЈНМВ број 1/2018 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА

01 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈН бр.1/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.1/2018
03 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН бр.1/2018

ЈНМВ број 1/2017 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ХРАНЕ, НАМИРНИЦА

01 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈН бр.1/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.1/2017
03 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН бр.1/2017

ЈАВНА НАБАВКА – ХРАНА, ПИЋЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА јавне набавке бр.1/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА јавне набавке бр.1/2016

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке бр.1/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  јавне набавке бр.1/2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  јавне набавке бр.1/2016