Ритам дана

● јутарње окупљање деце од 6:30 до 8:00;

● доручак од 8:00 до 8:30;

● планиране ситуације учења од 8:30 до 11:30;

● планиране ситуације учења за старији узраст од 8:30 до 12:00;

● ручак од 11:30 до 12:00;

● ручак за старији узраст од 12:00 до 12:30;

● поподневни одмор од 12:00 до 14:00;

● ужина од 14:00 до 14:30;

● различите активности, дружење са другарима из других група и одлазак кућама до 15:30