Планови

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести

Развојни план Предшколске установе 'Ласта' од 2022 - 2027

Годишњи план рада ПУ 'Ласта' за радну 2023/2024 годину