Колектив

Директор

Ђурђевић Милена – директор, мастер васпитач

Јаслена група 1

Стојановић Јасмина – медицинска сестра-васпитач

Станковић Драгана – медицинска сестра-васпитач

Јаслена група 2

Гајић Весна – васпитач

Млађа група

Машић Оливера – васпитач

Радмановић Марија – васпитач

Средња група

Настасовић Мирјана – васпитач

Илић Јелена – мастер васпитач

Старија група

Бојовић Анђела – васпитач

Милошевић Лидија – васпитач

Предшколска група

Кировски Биљана – васпитач

Милојковић Маријана – васпитач

Спремачице

Марковић Светлана

Гајић Јелена

Главни кувар

Пајић Јасна

Помоћни радник

Гајић Славица

Домар

Радмановић Милан