Групе

ГрупаУзрастМедицинске сестре-васпитачи
Мешовита јаслена група1-3 годинеСтојановић Јасмина и Станковић Драгана
ГрупаУзрастВаспитачи
Млађа група3-4 годинеИлић Јелена
ГрупаУзрастВаспитачи
Средња група4-5.5 годинеНастасовић Мирјана и Машић Оливера
ГрупаУзрастВаспитачи
Предшколска група - Припремни предшколски програм (4 сата)5.5 - 6.5 годинеКировски Биљана и Милошевић Лидија
<
  • Број Посетилаца

    596667
    Total Visitors