Групе

Сви носиоци остваривања програма васпитања и образовања су стручни.

ГрупаУзрастМедицинске сестре-васпитачи
Јаслена група 11-3 годинеСтојановић Јасмина и Станковић Драгана
ГрупаУзрастВаспитачи
Јаслена група 21-3 годинеГајић Весна
ГрупаУзрастВаспитачи
Млађа група3 годинеМашић Оливера и Радмановић Марија
ГрупаУзрастВаспитачи
Средња група4 годинеИлић Јелена и Настасовић Мирјана
ГрупаУзрастВаспитачи
Старија група5 годинеМилошевић Лидија и Бојовић Анђела
ГрупаУзрастВаспитачи
Предшколска група - Припремни предшколски програм6 годинеКировски Биљана и Милојковић Маријана
<