Правилници

Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник
о поступању Предшколске установе “Ласта“ Голубац
у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања
и вређања угледа,части или достојанства личности у установи

Правила о понашању деце, запослених и родитеља Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о раду Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о вредновању интерног стручног усавршавања у ПУ ''Ласта'' голубац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

  • Број Посетилаца

    37889
    Total Visitors