Брoшурa Прojeктa DANUrB+

Део брошуре Пројекта DANUrB+ који је дао значајан нагласак образовном програму за децу и младе, јер је главни циљ био подизање свести о вредностима међукултуралног и локалног наслеђа како би се будућим генерацијама пружиле могућности за просперитет.