Правилници

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце у установи за децу предшколског узраста ''Ласта'' Голубац

Правила о понашању деце, запослених и родитеља у предшколској установи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у предшколској установи ''Ласта'' Голубац

Правилник о раду предшколске установе ''Ласта'' Голубац

Правилник о вредновању интерног стручног усавршавања у ПУ ''Ласта'' голубац

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања