У СУСРЕТ ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ

Дечија недеља, традиционална манифестација која се одржава сваког октобра,
представља најзначајнији национални догађај посвећен деци. Ова манифестација
омогућава уједињење свих друштвених актера у циљу трајног унапређења положаја деце.
Истовремено, она пружа платформу за препознавање досадашњих успеха, али и
идентификацију области које захтевају додатну пажњу у промоцији и заштити дечијих
права у Републици Србији.
Све значајне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите
препознају значај Дечије недеље и учествују у реализацији, доприносећи успешнијој
сарадњи између државе, цивилних организација, струковних тела, као и појединаца који су
ангажовани на заштити дечијих права.
Дечија недеља посвећена је унапређивању подстицајног, здравог и безбедног
окружења у којем деца могу развијати све своје потенцијале. Ови циљеви се остварују
непрестаним залагањем за заштиту, унапређење и промоцију дечијих права у нашем
друштву. Ове године посебна важност посвећује се развоју емпатије, вршњачке и
међугенерацијске солидарности и даљој изградњи сигурног друштвеног окружења које
подржава вредности толеранције.
Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом:
ВЕЛИКО СРЦЕ ДЕЦЕ СРБИЈЕ