„ПРЕДШКОЛСКА ОН-ЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА – УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ“