КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „ЛАСТА“ ГОЛУБАЦ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024 ГОДИНУ