Упис деце

Прaвилник о мeрилимa зa упис дeцe у дeчји вртић ''Ласта'' у Голупцу

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

Одлука о расписивању конкурса за пријем деце за радну 2018/2019 годину