Извештаји

Извештај директора Предшколске установе ''Ласта'' Голубац за радну 2017/2018. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе ''Ласта'' Голубац за радну 2017/2018. годину